Om Stutteriet

Stutteridrift siden 2004, hvor 1. føl blev født.

Værdier
Vision: ”At avle dressurheste til internationalt niveau”
Mission: ”Videre forædling af gennemavlede hoppestammer”

Vores strategi for at sikre økonomi i stutteridriften:
1) Hingstevalget til de enkelte hopper planlægges meget målrettet. Vi lægger dels vægt på hingsten egen præstation, men i høj grad også dens afkoms præstationer. Indtil nu har vi valgt blandt de bedste danske og tyske hingste.

2) Vores ønske er, at sælge kvalitets rideheste til ryttere på internationalt niveau, således at stutteriet bliver promoveret bredt.

3)Dyrlægearbejdet står Jens Jørgen selv for. Reproduktionen med scanning, inseminering og behandlinger af hestene. Ægtransplantation er også igangsat

4) Omkostningerne holdes nede ved, at vi selv dyrker det foder, vi kan til hestene. Vi kender kvaliteten, når vi selv producerer wrap, hø, halm og havre.

5) Føllenes udvikling sikre vi ved at:

  • Hestene får rigeligt med naturligt motion. De er på fold hele dagen.
  • Hestene går på store græsfolde i sommerhalvåret.
  • Hestene fodres med stor wrap-ration hele vinterhalvåret, for at sikre strukturindhold i foderrationen.
  • Mineralforsyningen sikres optimalt.
  • Give meget og rolig menneskelig kontakt og daglig håndtering fra føl af.
  • Hestene passes korrekt dyrlægemæssigt og beskæringsmæssigt.

Trods alt skal der også en vis portion held til succes – det må vi sige, at vi også har haft.