Ordens- og sikkerhedsregler

Gælder for privat opstaldere og ridehuskort indehavere, såvel som for ansatte. Gælder på hele ridecenterets areal inklusiv omkringliggende folde.

Opstaldede heste skal være ansvarsforsikret og vi anbefaler at alle tillige har en ulykkesforsikring
Almindelige etiske regler overfor heste er gældende

Følgende skal overholdes:
Færdsel:

 • Al færdsel foregår på eget ansvar
 • Cykler og biler parkeres på gårdspladsen foran ridehuset
 • Trailere parkeres samme sted og de må ikke henstå i længere tid uden aftale med daglig
leder.
 • Før altid heste i trense eller grime med træktov.
 • Efterlad aldrig din hest på opbindings-/striglepladsen eller i vandspiltov uden opsyn.
 • Ridecenterets faciliteter må ikke udsættes for unødig overlast. Sker der skade skal det
straks meddeles den daglige leder.
 • Alle skal rydde op efter sig
 • Der må ryges i ridehal og udendørs, husk altid at smide dit skod i askebæger.
Stalden:
 • Stalden er åben alle dage kl. 8.00 – 22.00
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser mm.
 • Efter brug af vandspiltov skal denne fejes og skidt skovles i spanden før du rider.
 • Fremmede heste med ridehuskort må op sadle som andre i stalden.
Ridning:
 • Ridning sker altid med godkendt ridehjelm.
 • Speciel hensyn skal udvises når ungheste rides. Vær altid opmærksom på om ungheste
føler sig klemt. Vig udenom i ekstra god tid.
 • Vi rider altid venstre mod venstre.
 • Der må kun longeres en hest ad gangen i ridehuset og altid efter forud opnået tilladelse
fra øvrige ryttere i ridehuset.
 • Med ridehuskort kan der rides efter kl. 14, da ungheste tilrides og trænes om formiddagen
og indtil kl. 14.
 • Der må hele året longeres i rundellen. Der må ikke longeres på den udendørs ridehus.
 • Husk at fjerne klatter efter din hest på ridebaner, i rondel og på gårdspladsen, samt i
ridehus.
 • Ridning i skoven på modsatte side af Knøsevej er tilladt, men vis hensyn til skoven og
vildtet.
 • Ridning på græsmarken til wrap/hø er tilladt indtil græsset har en gns. højde på 5 cm.
Folde:
 • Heste kommer på fold hver dag. Separat fold for hopper og vallakker.
Billeder og video:
 • Det er ikke tilladt at lægge billeder og video optaget på ridecenteret ud på offentlige
medier uden vores skriftlige tilladelse.
Affald:
 • Affald skal sorteres efter vores anvisning og anvisningen på containere